Publisert 18 oktober 2021

Diabetes type 2 er en alvorlig sykdom som også medfører alvorlige komplikasjoner. Nå viser forskning at enkelte yrkesgrupper, som for eksempel yrkessjåfører, er spesielt utsatt for sykdommen.

Forskere ved Karolinska Institutet i Sverige har gjennomført en større undersøkelse for å avdekke om yrkesvalg kan påvirke sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2, og enkelte yrkesgrupper peker seg ut. – Det er ikke slik at yrkesvalget i seg selv avgjør risikoen, sier Sofia Carlsson ved Institutt for miljømedisin IMM. – Vi tror at visse risikofaktorer som overvekt, lite fysisk aktivitet og røyking i ung alder er overrepresentert i visse yrker, og at dette igjen kan forklare den økte forekomsten av diabetes type 2.

En bussjåfør, en bussjåfør ...

... det er en mann med godt humør, heter det i barnesangen. Nå viser det seg at bussjåføren sammen med andre yrkessjåfører, også har økt risiko for diabetes type 2. De andre yrkesgruppene som skiller seg ut med økt risiko, er fabrikksarbeidere og renholdere. Forskerne mener at mange av diabetesdiagnosene kunne vært forebygget med bedre kosthold og økt fysisk aktivitet. – Undersøkelsen viser at det kan være smart å målrette en del av det holdningsskapende arbeidet mot de gruppene hvor risikoen for å utvikle diabetes er størst, sier Anders Lundgren i Diabetes Wellness Norge. Stiftelsen bruker store ressurser hvert år på å informere allmennheten om diabetes og hva hver enkelt av oss kan gjøre for å unngå å bli rammet av sykdommen.

Farlige mannsyrker

Forskerne har fulgt 4,6 millioner svensker over en periode på 10 år. Informasjon om sykdom er hentet fra de nasjonale medisin- og helseregistre, og for menn fant også forskerne informasjon om fysisk helse fra vernepliktsregisteret. Et av funnene fra vernepliktsregisteret, er at menn som senere kommer til å arbeide i yrker med høy diabetesrisiko, allerede på sesjon er i dårligere fysisk form og har mer overvekt enn gjennomsnittet.

Oversikten viser at yrker som fabrikksarbeidere, yrkessjåfører samt omsorgsyrker har høyest risiko for diabetes, mens sivilingeniører, arkitekter og forelesere på universitet og høyskole har lav risiko.

Farlige kvinneyrker

For kvinnene var det ikke like mye informasjon å hente fra vernepliktsregisteret, men her fikk forskerne bruke data fra det medisinske fødselsregisteret. Her finner vi også data om vekt og fysisk form, men også om livsstilsvaner som alkoholbruk og røyking.

For kvinner viser oversikten at fabrikksarbeidere, renholdspersonale samt kjøkkenpersonale er mest utsatt for å utvikle diabetes. I den andre delen av skalaen finner vi fysioterapeuter, tannlegeassistenter, journalister, skuespillere og ledere.

Hva kan vi lære av studien?

Kanskje er konklusjonen at du bør satse på å bli fysioterapeut, arkitekt eller sjef for å unngå diabetes? Det riktige svaret er nok heller at du skal unngå de store risikofaktorene som overvekt, fysisk inaktivitet og røyking – og at det er spesielt viktig å ha fokus på dette om du ser for deg å arbeide i et av de mest utsatte yrkene.

– Det finnes også et enormt potensiale om landets arbeidsgivere begynner å arbeide mer forebyggende med hjelp til vektreduksjon og trening i arbeidstiden, sier Sofia Carlsson. – Tidligere studier har vist at man kan redusere risikoen for å utvikle diabetes type 2 med hele 60 prosent gjennom livsstilsforandringer.

Lignende artikler